ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΣΤΟΜΙΩΝ

ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΣΤΟΜΙΩΝ

Return inlets, to return clean water
The inlets return the filtered, disinfected water to the pool. They should be placed on the wall facing the skimmers or at the bottom of the pool to prevent dirt from settling.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.