ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ

Τα εξαρτήματα ροής είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση καλής κυκλοφορίας νερού σε κάθε έργο κατασκευής πισίνας. Η επιλογή και η στρατηγική τοποθέτηση κάθε εξαρτήματος σε μια δεξαμενή θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι ολόκληρο το κύκλωμα νερού λειτουργεί σωστά και να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα νερού.

Για να είναι ιδανικές οι συνθήκες της πισίνας, το νερό πρέπει να φιλτράρεται, να υφίσταται χημική επεξεργασία και να θερμαίνεται σωστά. Για να επιτευχθεί αυτό, τα εξαρτήματα ροής μπορούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε το νερό να εισέλθει μέσω των skimmers και των κύριων αποχετεύσεων και να επιστραφεί ως φιλτραρισμένο, χημικά επεξεργασμένο και θερμαινόμενο νερό μέσω των εισόδων επιστροφής.

Ένα καλά σχεδιασμένο κύκλωμα για κυκλοφορία νερού σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση σε:
• Χρόνος αφιερωμένος στη συντήρηση της πισίνας.
• Χημικά προϊόντα.
• Θέρμανση του νερού και διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.