ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Μια φυγοκεντρική αντλία χρησιμοποιεί έναν περιστρεφόμενο ρότορα που τραβά το νερό προς το κέντρο του και ο οποίος, με φυγοκεντρική δύναμη, το αποβάλλει προς τα έξω μέσω των πτερυγίων του ρότορα και έξω από την αντλία. Η δράση χαρακτηρίζεται από χαμηλές πιέσεις και χαμηλή χωρητικότητα.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: