ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες μεταβλητής ταχύτητας γεννιούνται ως μια νέα ιδέα της αντλίας πισίνας.
Η απόδοσή τους μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την εγκατάσταση και τις ανάγκες του χρήστη. Αυξάνοντας και μειώνοντας την ταχύτητά τους, όχι μόνο τροποποιήστε την ταχύτητα και τον ρυθμό ροής, αλλά και την κατανάλωση ενέργειας.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: