ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ

Οι υποβρύχιες αντλίες είναι ικανές να αντλήσουν το νερό ακόμη και απο μεγάλα βάθη.
Σε αντίθεση με άλλους τύπους αντλιών, οι υποβρύχιες αντλίες δεν εξαρτώνται από την πίεση του αέρα που τους περιβάλλει, επομένως μπορούν να ωθήσουν το νερό σε σημαντικά ύψη.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: