ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τις ακόλουθες εσωτερικές επενδύσεις πισίνας στις οποίες εξειδικευόμαστε.

THERMOPLASTER. Ή κορυφαία σε αντοχή και αισθητική, θερμοπλαστική επένδυση πισίνας.

POLYUREA. Εφαρμόζεται με ψεκασμό και το αποτέλεσμα είναι μια απόλυτα στεγανή και ομοιόμορφη επιφάνεια εξαιρετικής αντοχής χωρίς ραφές.

LINER. Ή στεγανή και πιο γρήγορη εφαρμογή επένδυση πισίνας.